Pendaftaran SMK

Kota tidak boleh kosong
Nama SMK tidak boleh kosong
Website SMK tidak boleh kosong
Jumlah siswa tidak boleh kosong atau tidak sesuai
Alamat SMK tidak boleh kosong

Apakah SMK Anda mempunyai lab yang komputer minimum untuk Android Studio? (RAM minimal 4 GB)

Fasilitas SMK tidak boleh kosong
Software SMK tidak boleh kosong
Software SMK tidak boleh kosong

Data Penanggung Jawab Sekolah

Nama tidak boleh kosong
Alamat email tidak boleh kosong
No Kontak tidak boleh kosong