Pendaftaran SMK

Nama SMK tidak boleh kosong
Website SMK tidak boleh kosong
Jumlah siswa tidak boleh kosong atau tidak sesuai
Alamat SMK tidak boleh kosong
No. Telephone tidak boleh kosong atau tidak sesuai

Apakah SMK Anda mempunyai lab yang komputer minimum untuk Android Studio? (RAM minimal 4 GB)

Fasilitas SMK tidak boleh kosong
Software SMK tidak boleh kosong
Mata pelajaran SMK tidak boleh kosong