Pendaftaran Peserta

Nama tidak boleh kosong
Email tidak boleh kosong atau tidak valid
No. Handphone tidak boleh kosong atau tidak sesuai
Nama sekolah tidak boleh kosong

Saya adalah

Input tidak boleh kosong

Sudah belajar pemrograman berapa lama?

Pernah belajar pemrograman Android?

Apakah kamu mempunyai laptop dengan minimum RAM 4 GB?